دسته:دانستنی های علمی

3 فاجعه کیهانی که می‌توانند به حیات بر روی زمین پایان دهند…

1- جرقه خورشیدی دارای انرژی زیاد ستاره منظومه ما که همه سیارات حول محور آن می‌گردند، آن طور که...